Informationer
Dato 26.09.2022
Start 18:30
Slut 20:00
Lokation Generalforsamling LPTSD 2022 afholdes i Ølby Kirke
Ølby center 79-81
4600 køge

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i LPTSD 
Ølby kirke, Ølby center 79-81
4600 Køge

Mandag den 26. september 2022 kl.18:30 

Dagsorden. 

Valg af dirigent 
Valg af referent 
Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Godkendelse af regnskab 
Fastsættelse af kontingent 
Behandling af indkomne forslag 
Valg til bestyrelse: 

Næstformand (Keld Rasmussen) - Modtager genvalg, er på valg for 2 år 
             Kasserer (Mette) er på valg for 2 år 

1 Bestyrelsesmedlem på valg (Malena Rostkjær) for 2 år 

2 Suppleanter til bestyrelsen (Malene Kræsing, Camilla Viborg) vælges hvert år. 

       8. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år) 

       9. Eventuelt (der kan ikke besluttes noget under eventuelt.

Vi opfordre alle til at deltage som har interesse for LPTSD og opfordrer til at stille op til bestyrelsen eller melde sig som frivillig.